กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2562 by | ฝ่ายโสต ฯ และประชาสัมพันธ์