กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันชาติ by ฝ่ายโสตฯ สาธิตพระนคร